O nama

BRAND KUTAK je sajt nastao u cilju da ponudi usluge grupe freelancer-a iz oblasti: grafičkog/web dizajna, štampe, dorade i montaže reklamnih materijala.

Zašto naziv BRAND KUTAK?

Pri odabiru naziva za sajt vodili smo računa da on bude jednostavan, lak da se zapamti, da jasno definiše oblast u kojoj se naše delatnosti odvijaju, da bude simbioza savremenog shvatanja poslovanja i promocije ali i da sadrži crtu domaćeg i tradicionalnog duha koji bi voleli da promovišemo.

Iz tog razloga smo odabrali pojam BRAND kao simbol savremenog načina života, poslovanja i promovisanja od velikih kompanija, preko događaja, pa sve do pojedinaca.

Pojam KUTAK je odabran kako bi predstavio domaću, tradicionalnu, notu i želju da pomognemo razvoju malih domaćih kompanija u izgradnji njihovog vlastitog brand-a.